• Här finns i stort sett all information om Försvarsmakten

 • B17 Kamratförening är en ideell förening utan vinstsyfte. Föreningens medlemmar har som mål att hålla flygplanet Saab B17 nr 17239 flygande och sprida information om flygplanet samt dess historia. Detta görs genom att medverka vid flygdagar och andra arrangemang runt om i Sverige och på senare tid även utomlands. Inom föreningen finns en arkivariefunktion som samlar bilder, böcker och brev mm med anknytning till Saab 17.

 •  Mikael Carlsson Flyg
  Syftet med sidan är att dokumentera ett stycke historia från flygvapnet i dåtid och nutid. De olika flottiljernas historia dokumenteras liksom ett antal historier och tidningsklipp.
 • Arboga Elektronikhistoriska Förening AEF Arboga Elektronikhistoriska Förening har som mål att dokumentera historien om det svenska flygvapnets utveckling inom elektronikområdet under det kalla kriget 1945 – 1990 och förmedla denna kunskap i ord och bild i ett virtuellt museum.
 • Se här vilka flygplan som just nu är i luften över Sverige eller övriga Europa.

 • Fartyg i världens farvatten Titta på vilka fartyg som trafikerar världshaven.
 • Här kan du se när grannen fyller år eller adressen till din gamle kompis som du tappat bort. Skapa ett gratis konto/bli medlem så får du mycket mera uppgifter.

 • Kort beskrivning av alla flottiljer som funnits genom åren Även flottilj- och divisionsemblem.

 • Flygvapenbloggen är ett kommunikationsforum där vi som är intresserade av flygvapnet ska kunna dela information och utbyta ideer. På Flygvapenbloggen kommer våra chefer vid förband och i Högkvarteret att kunna lägga ut information eller ta upp aktuella frågor. Alla som är intresserade kan bidra med inlägg till bloggen genom att skicka in dem till administratören. Vårt syfte är att utifrån ett försvarsmaktsperspektiv utveckla våra redan mycket framstående flygstridskrafter till något ännu bättre. Micael Bydén Flygvapeninspektör (FVI)

 • Veteranklubben Saab, som bildades 1986, är en idéell förening och består av Saabare med minst 20 års anställningstid. Veteranklubben Saab tar tillvara Saabs och de anställdas historia och verkar för kontakter, gemenskap och trevlig samvaro mellan klubbmedlemmar, pensionärer och fortfarande anställda. Vi arrangerar regelbundet föredrag, utflykter och studiebesök inom intressanta områden för medlemmarna. Historiska dokument bearbetas och artiklar nyskrives för Saab-Minnen som delas ut till medlemmar och fördelas till diverse bibliotek.