Torsdagen den 16 februari samlades 36 medlemmar för ärtmiddag.
Första gången sedan hösten 2019!

Överste Mats Antonson från Helikopterflottiljen informerade om verksamheten på flottiljen bl a
Ett lite utförligare referat finns om du klickar på bilden nedan.  Flera bilder om du klickar här.

Överste Mats Antonson