Höstens ärtmiddag.

Torsdagen den 19 oktober var det dags för 55 medlemmar att inta höstens ärtmiddag i Flygets Hus.
Kul att deltagarantalet stadigt ökar.
Denna gång förgylldes kvällen med ett kort föredrag och en 30 minuters film mellan maten och kaffet.
Det var en gammal medlem och Kongovete­ran, Torleif Åkesson, som rest upp från Färje­staden och berättade,
både själv och via en ljudsatt film, om sina upplevelser från sitt halvår i FN-tjänst i Kongo på 1960-talet.
Thorleif har tagit ett antal filmer med sin dub­bel-8 smalfilmskamera och sedan digitaliserat dessa,
fört över dem till dator och DVD samt ljudsatt med en intressant berättelse.
Efter en del trixande med utrustningen i Flygets Hus fick vi både ljud och bild att fun­gera och det blev ett mycket uppskattat inslag.
Tack Torleif!

Ingvar tackar Torleif

Fyra Kongoveteraner

Torleif har skrivit ner en omfattande doku­mentation om sin tid i Kongo som vi hoppas kunna publicera i Malmenbladet i kommande nummer.