•  Digitalt Museum, Flygvapnet
  Här finns fotografier på utrustning som inte får plats i museet bl a. Uppdateras fortlöpande. Föremålsdatabasen har byggts upp under lång tid och av flera olika personer, vilket gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är varierande. Fotodatabasen är under uppbyggnad och uppgifterna däri bygger ibland på knappa eller ofullständiga underlag. Om du som besökare på Digitalt Museum har kompletterande uppgifter om föremål eller fotografier, hör då av dig till oss på adress: digitaltmuseum@flygvapenmuseum.se
 •  Västerås Flygmuseum
  Västerås Flygmuseum är ett samarbete mellan: Västerås Flygande Museum Swedish Veteran Wing F1 kamratförening Vallentuna Aviatörförening Hässlögymnasiets aktiva elever Hässlö Flygförening

 • Aeromuseum Säve
  Stiftelsen Aeroseum arbetar sedan våren 1999 med att i evenemangsstaden Göteborg, bevara tidigare militära berganläggningar vid Göteborg City Airport (f.d. Säve flygplats) som ett underjordiskt, levande flygmuseum: AEROSEUM – flygets upplevelsecenter.
 • F11 Museum Visar tre spaningsflygplan typ S 29C, S 32C, S 35E, flygkameror, en mobil stabsvagn med fototolkning m m, omfattande fotoutställning som visar arbetet på ett spaningsförband
 • Söderhamn/F15 Flygmuseum
  Hangar 81 på fd Hälsinge flygflottilj. Ett tiotal flygplan med en raritet – J 21A, finns endast två bevarade i Sverige. Körbar robotsimulator för flygplan 37. Utöver flygplanshallen finns ett antal rum som visar ordersal, värnpliktsförläggning, kommandocentral, traditionsrum, modellsamlingar mm.
 •  Svedinos
  Svedinos Bil- och Flygmuseum är en av Europas största samlingar av gamla bilar och flygplan. Samlingen omfattar ca 130 bilar, 40 flygplan, motorcyklar, motorer, bruksföremål och mycket annat.
 • Jämtlands Flyg & Lottamuseum
  Ligger i Optand, en mil syd Östersund vid E14, väl bevarat krigsflygfält från 1940-talet med hangarer (ladvärn), skyddsvärn och baracker kvar. Museet visar jämtländsk flyghistoria med 17 flygplan, motorer, kringutrustning, luftförsvarscentral, ”Spökis”-utställning m m. Kombinerat med ett Lottamuseum som visar en helt intakt barack från 40-talet med originalinredning i kök och mäss
 •  Ljungbyheds Militärhistoriska Museum
  Före detta husarmässen på gamla F 5. Föremåls- och omfattande fotoutställning. Även flygplan kan visas efter telkontakt. Öppet lör-sön kl 11-17 t o m 7 september. Gruppvisningar hela året, för bokning ring tel 0435-44 04
 • Ängelholms Flygmuseum
  F 10 Flottiljmuseum på f d F 10 i Ängelholm. En fin anläggning med flygplan (J 22, J 29F, J 35J, Hkp 3, SF 37), omfattande kringutrustning och arkiv och en fungerande flygsimulator. Museet drivs av F 10 kamratförening och är södra Sveriges största militära flygmuseum.
 • Flygmuseet, F21, Luleå
  Det tidigare förbandsmuseet F 21 heter sedan 2009-01-08 ”Flygmuseet F 21 Luleå” och drivs av ”Föreningen flygmuseet F 21″. Museet ingår i nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA). Placering och innehåll är oförändrade d.v.s. finns utanför vakten F 21 och speglar tillkomsten och utvecklingen av Norrbottens flygflottilj (F 21). Utanför museet finns bl.a. flygplanen ” S 29C, SK 60, J 32B, S 35E, J 35D, SF 37, Sk 37 och JA 37. Sommartid även HKP 3 och HKP 4.