Årsmötet avhölls traditionsenligt i Flygets Hus den 20 april. Vi var ca 45 medlemmar som deltog.
Gästerna började anlända för lite försnack och kaffe ovanligt sent i år, troligen p g a det vackra vädret.
I ordförandens frånvaro öppnade vice ordföranden, H-B Karlsson, mötet och som inledning hölls parentation över 6 avlidna med­lemmar:
Gustav Johansson          Arne Kind
Arvid Andersson             Ingmar Persson
Ivan Bernhardsson         Jan-Olov Åhsblom

Kassören redogjorde för ekonomin, som för övrigt är god, trots en del ej budgeterade utgifter under 2017.

Mötesordföranden, H-B, klubbade sedan snabbt och med ackuratess igenom de sed­vanliga punkterna inklusive ansvarsfrihet för styrelsen.
Den styrelse som valdes är i alla delar densamma som förra året.

Efter årsmötet blev det mat. Mycket mat och god mat, även om en del tyckte att förrätten var i starkaste laget! Som vanligt var det Anita och Hans Mårtensson som, tillsammans med Kockduon i Linköping, fixat till maten.

Styrelsens sammansättning 2018

Dagens Meny

Ordförande Ingvar Jäderlind   Omval 1 år
Ledamot Hans Bertil Karlsson (1 år kvar)

Ledamot Bernt Samuelsson     (1 år kvar)

Ledamot Leif Klaar                     (1 år kvar)
Ledamot Hans Mårtensson        Omval 2 år
Ledamot Ronny Perfect             Omval 2 år
Ledamot Stig Olov Carlsson     Omval 2 år
Suppleant Krister Engström    Omval 1 år
Suppleant Sture Axelsson        Omval 1 år
(Red Malmenbladet)
Adjungerad Stellan Andersson

Revisor   Bo Agnegård               Omval 1 år
Revisor   Christina Huitfeldt     Omval 1 år
Revisorsuppl Jan-Olof Klingsell Omval 1 år
Revisorsuppl Ove Svensson     Omval 1 år

Valberedning 2019   Jan Björkman

Anita vilar ut efter väl förrättat värv

Christer Sporre