F3 Kamratförening

Välkommen till vår nya Webbsida.

Den är just nu under uppbyggnad och kommer att ersätta den nuvarande
www.f3.kamratforening , som inte längre fungerar.
 Av olika anledningar har vi funnit det lämpligt att byta plattform, vilket gör att den ser lite annorlunda ut, men innehållet är i princip samma.
Om du kommer på något som är fel, länk som inte fungerar eller har synpunkter i allmänhet är du välkommen att kontakta oss på info@f3kamratforening.se