Påminnelse om studiebesök i FVM:s Magasinshangar

 Snart dags att anmäla sig till besöket i Magasinshangaren den 14 september
Senaste anmälningstid 1 september
För all information klicka här

Ett litet referat från Årsmötet 2023 finns här