Vårhälsning till alla F3-Kamrater!

Nu ser vi fram mot vår och ljusare tider och att vi alla blir vaccinerade och kan träffas igen under förhoppningsvis normala former.

Julbrev från ordföranden till alla medlemmar 

Info från Helikopterflottiljen (som inte kom med i Malmenblad 2-2020)