Lillejul 8 dec 2023

Anmälan görs i samband med inbetalning av avgiften till BG 336-3181
Kontaktpersoner till alla träffarna:
Ingvar Jäderlind               072-323 21 29                    ingvarjd@gmail.com
Ronny Perfect                    070-681 41 85                   ronny.perfect@telia.com
H B Karlsson                     013–29 98 25                     karlssonhb@gmail.com

Malmenblad nr 2-2023 är nu utskickat till medlemmarna.
Du kan också läsa det här