F3 Kamratförening

Välkommen till vår nya Webbsida.

Den är just nu under uppbyggnad och kommer att ersätta den nuvarande
www.f3.kamratforening.
 Av olika anledningar har vi funnit det lämpligt att byta plattform, vilket gör att den ser lite annorlunda ut, men innehållet är i princip samma.