Höstbild från Tjörn, Bohuslän, Foto Sture Axelsson

Info från Helikopterflottiljen (som inte kom med i Malmenblad 2-2020)

Brev till medlemmar 2020-08-24