Diverse info


Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu aviserat kraftiga lättnader i restriktionerna så vi hyser gott hopp om att kunna genomföra Lillejul som planerat.
Förhoppningsvis kan vi även börja planera för att kunna träffas under mera normala former framöver.
Bl a resor och ev studiebesök.
Vi planerar att genomföra den inställda Askersundsresan i juni 2022
Klicka på Askersundsresa för mera information
Mera info i Malmenblad 2-2021, som kommer i början av november.
Trevlig höst!