Malmenblad nr 2-2022

är nu på väg ut och bör finnas i brevlådan i dagarna.