KAMRATFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2016

Fredagen den 22 april avhölls föreningens årsmöte tillika firande av föreningens 35-åriga historia i Flygets Hus
48 medlemmar var anmälda och alla kom. Den militära disciplinen sitter kvar!

Mötet inleddes som vanligt med en parentation över följande 8 bortgångna medlemmar.

Ulla Nyberg
Åke Brimse

P-A Hagman

Kay Malmgren

Gunnar Mossberg

Lennart Walking

Karl Beckerman

Ulla Åhrberg

Efter genomgång av de sedvanliga punkterna med bl a redovisning av ekonomin och budgeten för 2016, revisorernas berättelse och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen ( jo dom fick det i år också!) klubbades en ny styrelse.
Ja, ny och ny, i de flesta fall omval. Så här blev i alla fall resultatet:

Ordförande                 Ingvar Jäderlind                     Omval 1 år
Ledamot                     Hans Bertil Karlsson             (1 år kvar)
Ledamot                     Bernt Samuelsson                   (1 år kvar)
Ledamot                    Leif Klaar                               (1 år kvar)
Ledamot                     Hans Mårtensson                   Omval 2 år
Ledamot                     Ronny Perfect                         Omval 2 år
Ledamot                     Stellan Andersson                   Omval 2 år
Suppleant                   Stig Olof Karlsson                 Omval 1 år
Suppleant                   Sture Axelsson                       Nyval 1 år (Red Malmenbladet)
Revisor                       Bo Agnegård                           Omval 1 år
Revisor                       Christina Huitfeldt                   Nyval 1 år
Revisorsuppleant         Christer Engström                   Nyval 1 år
Revisorsuppleant         Jan-Olof Klingsell                   Nyval 1 år
Valberedning 2017:   Irene Liljebäck och Åke Medbrant

Till alla närvarande delades en nytryckt kopia av det allra första Malmenbladet.
I detta fanns en medlemsmatrikel och enligt denna är det 11 medlemmar som var med från början och som fortfarande är medlemmar.

Dessa är:

Bo Agnegård
Jan Björkman
Ivan Bernhardsson
Magnus Carlsson
Erik Fryklund
Lars Göransson
Lennart Isacsson
Heye Paul
Ingmar Persson
Bertil Skogsberg
Torleif Åkesson

Av dessa var två stycken Bo Agnegård och Jan Björkman närvarande på årsmötet.

Bo Agnegård

Jan Björkman

Efter förhandlingarna avåts en mycket välsmakande förstärkt 3-rätters jubileumsmiddag.