Chefen för helikopterflottiljen, Magnus Westerlund, har skrivit en liten artikel om detta på Flygvapenbloggen.

Malmen 100 år som militär flygplats

Av: i Linköping

År 1913 fick kapten Henrik David Hamilton i uppgift att etablera en permanent bas för det nybildade Arméflyget. Valet föll på Malmen, men inte på grund av att livgrenadjärernas officersmäss vid exercisheden hade ett aldrig sinande förråd av punsch som skrönorna anger. Orsaken var istället att Malmen utgjorde ett någorlunda slätt och väldränerat fält som dessutom var fritt från telefonstolpar och ledningar. Det faktum att baron Cederström sedan året innan bedrev en civil flygskola på fältet bidrog säkert också till beslutet.

Den 19 maj grundades Arméns flygskola vid Malmslätt med Kn Hamilton som dess förste chef. Det var en samling pionjärer som etablerade sig med de mest högteknologiska system som vid den tiden kunde anskaffas. Sommaren användes till det som vi dag skulle definierat som OPEVAL-verksamhet där såväl piloternas som flygmaskinernas förmåga prövades till det yttersta. Det var inte helt sällan landningarna blev hårdare än planerat och de verkliga hjältarna stod att finna bland flygmekanikerna som jobbade dag och natt för att återställa maskinerna i flygdugligt skick igen. I början av oktober hade man utvecklat både kompetens och taktik så pass mycket att man för första gången kunde ta med flygplanen i en större manöver. Fyra flygplan skulle delta och dessa fördelades två och två till A- respektive B-sidan. På grund av två haverier fanns det bara två maskiner på linjen när övningen startade och dessa grupperades i Skänninge och i Boxholm. Trots detta blev övningen en succé för det nyupprättade truppslaget. Flygmaskinerna visade sig vara överlägsna kavalleriet i sina spaningsuppgifter. Man kan dock tacka det goda vädret under övningen för denna framgång.

Om detta och mycket mer kan man läsa i Börje Räftegårds utmärkta och underhållande skildringar i boken Det svenska militärflygets debut, del 2, Malmen år 1913.

För att uppmärksamma detta flyghistoriska jubileum och samtidigt hylla dessa pionjärers genomförande av den första tillämpade operativa flygövningen i Sverige genomfördes idag en flygning med en rote SK60 ur FlygS över det område man övade i för exakt 100 år sedan.

Det kändes bra att det var just dagens flygskola som slöt cirkeln och fick göra denna manifestation gentemot sina historiska föregångare.

Det är inte utan stolthet vi konstaterar att Malmen både är Sveriges äldsta flygplats och militära flygbas. Faktum är att om inte Arméflyget baserats här 1913 hade inte 3:e Flygkåren och sedermera F3 bildats vid Malmen, och då hade inte heller FMV 1933 förlagt sin provverksamhet inom ramen för FC här heller. I så fall hade inte SAAB etablerat sina flygplansfabriker på andra sidan av Linköping, och om inte SAAB funnits hade inte heller Linköpings universitet grundats. Tanken svindlar….   Linköpingsborna har mer att tacka kn Hamilton för än de anar.

Det är också med stolthet vi ser ett Malmen som överlevt en mängd nedläggningshot genom åren och som idag är vitalare än någonsin. Här återfinns idag Försvarsmaktens Helikopterflottilj, LSS VU och FlygS, delar av F7 TFSE och MSK Flyg, delar av F17 flygbasbat, delar av FöMedC samt FMV T&E (f.d.FC). Dessutom finns en mängd civila företag och skolor kopplade till flyg innanför grindarna i Södra byn.

Vi som verkar här är dessa tidiga flygpionjärer evigt tacksamma!

Magnus Westerlund, C Hkpflj