Årsmötet 2017

Årsmötet avhölls traditionsenligt i Flygets Hus den 21 april. Vi var ca 45 medlemmar som deltog.
Gästerna började anlända för lite försnack och kaffe redan strax efter kl 14.00.
Ordföranden, Ingvar Jäderlind, öppnade mötet och som inledning hölls parentation över 7 avlidna med­lemmar:

Carl Gustaf Ahremark Ebbe Severinsson
Olle Widqvist               Irene Liljebäck
Lars Perman                Ingvar Söderberg
Ingemar Vilnersson

Kassören redogjorde för ekonomin, som för övrigt är god, trots en del ej budgeterade utgifter under 2016.
T ex uppgradering av webbsidan, inköp/tillverkning av fana, bordsstandar och div informationsmaterial inför flygda­garna samt inköp av hjärtstartare.
Ordföranden klubbade sedan snabbt igenom de sed­vanliga punkterna inklusive ansvarsfrihet för styrelsen.
Den styrelse som valdes är till stora delar densamma som tidigare men med ett par nytillkomna.

Ordförande Ingvar Jäderlind    Omval 1 år
Ledamot Hans Bertil Karlsson Omval 2 år
Ledamot Bernt Samuelsson   Omval 2 år
Ledamot Leif Klaar                 Omval 2 år

Ledamot Hans Mårtensson     (1 år kvar)
Ledamot Ronny Perfect         ( 1 år kvar)
Ledamot Stig Olov Carlsson     Nyval 1 år
Suppleant Krister Engström     Nyval 1 år
Suppleant Sture Axelsson       Omval 1 år
(Red Malmenbladet)
Adjungerad Stellan Andersson

Revisor   Bo Agnegård             Omval 1 år
Revisor  
Christina Huitfeldt     Omval 1 år
Revisorsuppl
Jan-Olof Klingsell Omval 1 år
Revisorsuppl Ove Svensson     Nyval 1 år
Valberedning 2018 Jan Björkman
Valberedning 2018 Christer Sporre

Efter årsmötet blev det mat. Den tidigare traditionen med lax som huvudrätt återupp­togs igen med mycket gott resultat.
Som vanligt är det Anita och Hans Mårtensson som fixar till maten och även ser till att den blir serverad med god hjälp av övrig köks­personal
En av föreningens åldermän, Kenneth Haraldsson, som fyller 90 år den 27 april, hyllades med hurrarop och sång i samband med middagen.
Han och hans sambo var för övrigt nyss hemkomna från sin årliga 3-månaders övervintring i Turkiet.