Flygets Hus historia kan du läsa om på Östergötlands Flyghistoriska Sällskaps, ÖFS, webbsida.
Klicka här.