Information av ÖB, hämtat ur tidninen Kustjägaren  2019

Flygvapnet 90 år och Flygdagar på Malmen 2016

Minnesceremoni över nedlagda flottiljer

Reportage-flygdag-f7-2015

Vårresa Femörefortet 2018