Inföll den 8 december och blev en nästan lika stor succé som förra året, i vart fall vad gäller antalet deltagare. 73 var anmälda och 71 kom. Nu ligger vi på gränsen för hur många vi kan ta in i Safirsalen på Flygets Hus innan brandmyndigheterna sättar stopp.
Vad gäller mat och trivsel vill jag påstå att vi överträffade förra året.  Bl a dukningen gjorde att det inte blev så trångt.

Som vanligt var det Hans och Anita Mårtensoon tillsammans med restaurang Husman som stod bakom maten och administrationen bakom detta.
Dessutom kan vi inte nog tacka de frivilliga krafterna i köket, utan vars fantastiska hjälp arrangemanget skulle vara omöjligt att genomföra.
Ytterligare ett bevis på att folk trivdes var att snapsen och avecen i baren tog slut.  Vi lovar att detta ska inte hända igen!!!

Dukning

Lugnet före stormen..

Maten är klar…..

Smaklig måltid