Välkommen som medlem i föreningen!

Du som är intresserad av att bli medlem i kamratföreningen kan betala in medlemsavgiften,
som för närvarande är min. 100 kr/år, på vårt Bankgirokonto 336-3181.
Ange namn, adress, tfn nr och gärna födelseår och datum samt E-postadress.

Du kan också skicka ett mail med dina personuppgifter till Kassören:
Bernt Samuelsson,   berndt.samuelsson@telia.com